WESTGATE

Địa chỉ:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Quy mô:
Diện tích:
Giá bán:

CĂN HỘ CHUNG CƯ BÌNH CHÁNH

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 Cavahome Chưa giao 2021 200
2 Him Lam 6A Đã giao 2015 360
3 Saigon Mia Đã giao 2019 872
4 Citizen Trung Sơn Đã giao 2018 169
5 Ehome S Nam Saigon Đã giao 2018 1700
6 Flora Mizuki (Mizuki Park) Đã giao 2019 1500
7 Terra Mia Chưa giao loading... 440
8 Chung cư 6B The Easter City Đã giao 2016 725
9 Thảo Loan Plaza Đã giao Trước 2015 721
10 Chung Cư Happy City Đã giao 2017 127
11 Southern Park Đã giao 2016 572
12 Charmington Golf & Life Chưa giao loading... 124
13 Westgate Park Chưa giao 2022 2000
14 Victoria Garden Chưa giao loading... 800
15 Rubi Homes Đã giao 2016 2000
16 Lovera Vista Chưa giao 2021 1310
17 Dynamic Tower Chưa giao loading... 342
18 Calla Garden Đã giao 2019 207
19 Saigon Intela Chưa giao 2021 1068
20 A.View Đã giao Trước 2015 700
21 Conic Đông Nam Á Đã giao Trước 2015 360
22 Conic Garden Đã giao Trước 2015 360
23 Conic Skyway Residence Đã giao 2016 324
24 Conic Đình Khiêm Đã giao Trước 2015 157
25 Terra Rosa Đã giao Trước 2015 990
26 Chung cư HQC Plaza Đã giao 2016 1735
27 City Gate 5 Chưa giao 2022 1347
28 Chung cư Lê Thành Tân Kiên Chưa giao loading... 2160
  TỔNG     23.370